بانک کتاب نت و تبلچر چشم من ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
جواب سوالات درسهایی از قرآن : دوستی

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

جواب سوالات درسهایی از قرآن

مسابقه درسهایی از قرآن موضوع : بهره‌گیری از فرصت عمر

مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه 20/7/96

تاریخ آغاز : 1396-7-20

تاریخ پایان : 1396-7-26

«سؤالات مسابقه»


1 - آیه 13 سوره هود، با چه چیزی با مخالفان تحدّی می‌کند؟ (امتياز : 4)

قرآن کامل

ده سوره از قرآن

یک سوره از قرآن
2 - آیه 34 سوره توبه از چه امری مذمّت می‌کند؟ (امتياز : 4)

راکد گذاردن علم

راکدگذاردن مال

راکدگذاردن عمر
3 - چه کاری است که پیامبران حق ندارند مردم را به آن فرمان دهند؟ (امتياز : 4)

اطاعت از خود

احترام یاران خود

بندگی خود
4 - تعبیر قرآن درباره‌ی بهره‌ی دنیا چیست؟ (امتياز : 4)

اندک

ناپایدار

هر دو مورد
5 - آیه 138 بقره، مؤمنان را به چه امری سفارش می‌کند؟ (امتياز : 4)

رنگ الهی

علم الهی

رحمت الهی

[ بازدید : 661 ]

[ پنجشنبه 20 مهر 1396 ] [ 19:57 ] [ رضا ]

[ ]